Tłumaczenia pisemne.

Oferta tłumaczeń pisemnych Biura Tłumaczeń Akronim obejmuje szerokie spektrum tekstów:

 • dokumenty związane z działalnością gospodarczą,
 • korespondencja handlowa,
 • dokumenty o charakterze ekonomicznym i prawniczym,
 • teksty reklamowe i promocyjne (ulotki, katalogi, broszury),
 • teksty specjalistyczne z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, marketing i zarządzanie,
 • unijna dokumentacja przetargowa, wnioski i współfinansowanie projektów,
 • prawo autorskie i znaki towarowe,
 • teksty techniczne (instrukcje obsługi, dokumentacje),
 • teksty z zakresu motoryzacji (katalogi, opisy techniczne)
 • teksty z dziedziny kultury, muzyki, językoznawstwa,
 • teksty literackie i artykuły prasowe,
 • listy motywacyjne, życiorysy, korespondencja prywatna

Tłumaczymy teksty na strony internetowe, oferty sklepów online.


Tłumaczenia ustne.

      Oferujemy Państwu tłumaczenia ustne podczas wszelkiego rodzaju spotkań. Zapewniamy fachową obsługę w trakcie rozmów handlowych, negocjacji, szkoleń, prezentacji.

W przypadku specjalistycznych rozmów zalecamy wcześniejsze dostarczenie materiałów związanych z tematyką spotkania.


Tłumaczenia uwierzytelnione.

      Tłumaczenia uwierzytelnione/przysięgłe to specyficzny rodzaj tłumaczenia pisemnego, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga potwierdzenia zgodności oryginału z tekstem tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Potwierdzenie takie sporządzane jest przez złożenie pieczęci i podpisu na przetłumaczonym dokumencie. W związku z tym należy pamiętać, że niemożliwe jest wykonanie tłumaczeń przysięgłych w wersji elektronicznej. Każdy przetłumaczony dokument musi byś odebrany osobiście lub przesłany klientowi kurierem. W przypadku tłumaczenia dokumentów nieoryginalnych (przesłanych do Biura faxem lub mailem) tłumacz zobowiązany jest do naniesienia na dokumencie adnotacji, iż tłumaczenia dokonano na podstawie przedłożonej kopii.

Tłumaczenia przysięgłe najczęściej obejmują dokumenty używane w celach urzędowych. Są to między innymi:

 • świadectwa i dyplomy ukończenia szkół i uczelni
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • zaświadczenia o niekaralności
 • dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdów
 • dokumenty założycielskie spółek

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona, bez względu na ilość znaków, liczona jest jako pełna strona tłumaczenia.
      Tłumaczenia przysięgłe są dokumentami posiadającymi swój oddzielny numer w repertorium tłumacza przysięgłego. Każda kopia tłumaczenia przysięgłego jest również dokumentem, dlatego za kopię zwyczajowo pobieramy honorarium w wysokości 50% ceny podstawowej.


Biuro Tłumaczeń Akronim | 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 8 | biuro@akronim.eu | tel/fax 074 811 10 56 kom. 602 53 54 33

Wszelkie prawa zastrzeżone